Болгарские психологические сайты

27 февраля 2007 — 28 марта 2007.
Хотите добавить свою ссылку? Пишите автору сайта

Ассоциации, институты

Анимус България.

Българска академия на науките: институт по психология.

Българска Асоциация по Приложна Психология – официален сайт

Българска Психиатрична Асоциация – хоть и не психологи, но ведут смежные исследования.

Група за развитие на психоанализата в България.

Дружеството на Психолозите в България.

Инсайт — списание за популярна психология: журнал не выпускается с 2007 г., но можно найти подборку прежних материалов.

Министерство по вътрешните работи: институт по психология.

Младежки Център Дружба.

НБУ Психология и Когнитивна наука.

Психологията on-line.

Психология, Софийски университет.

Психотерапевтичен институт по социална екология на личността.

Сдружение на младите психолози в България.

Форум на студенти и преподаватели от специалност "Психология" – психиатри

Форум на студенти и преподаватели от специалност "Психология" – психолози

Humanitarian Sport Studies – Сайт на хуманитарните науки в спорта, поддържан от катедра Психология, педагогика и социология на Национална спортна академия "В. Левски" – София

Отдельные психологи

Компютъризирана психологическа диагностика – компютъризирана психологическа система за психодиагностика, анализи и подбор на персонал. Спортен софтуер. Психологически консултации

Личен сайт на Елка Божкова — психотерапията, консултации, текстове...

Управление и развитие на човешките ресурси – Тодор Миндиликов, Психолог, тренер и мениджър по УЧР.

Psychology of COnversation. Vladimir Iliev's Site.

Отдельные книги

"Архетиповете и колективното несъзнавано" – К. Г. Юнг – http://musictherapy.hit.bg/books/arhitip.zip

"Човекът и неговите символи" – К. Г. Юнг – http://musictherapy.hit.bg/books/chovekut.zip

"Мотивация и личност" – Ейбрахам Маслоу – http://musictherapy.hit.bg/books/motiv.zip

"Практика и теория на индивидуалната психология" – Алфред Адлер -http://musictherapy.hit.bg/books/pursunal.zip

"Бягство от свободата" – Ерих Фром – http://musictherapy.hit.bg/books/byagstvo.zip

"Теория и терапия на неврозите" – Виктор Франкъл – http://musictherapy.hit.bg/books/nevrozi.zip

"Изкуството да общуваме" – Владимир Леви – http://www.izvorite.com/docs/izkustvo.rar

"Езикът на тялото" – Алън Пийз – http://www.izvorite.com/docs/ezik.rar

Rambler's Top100