SOCJONIKA: typy osobowości i stosunki
Wstęp | 16 typów osobowości | Stosunki | NEW: Forum (angielsk.)

Spotkanie z socjoniką

Kontakt

Dmitrij Litov
Dmitry Łytow


Sergiusz Bojko

Jan Sebastian Zasepa

Stwórce typologji

Carl-Gustav Jung
Carl-Gustav JUNG (1875 - 1961)
Szwajcarski psycholog i psychiatra. W swoich rozprawach psychologicznych udowodnił, że różne typy osobowości są właściwe nie tylko chorym psychicznie, ale również ludziom zdrowym. Na podstawie jego typologii wytworzyła się socjonika i niektóre inne znane teorie, takie jak MBTI, test Keirsey, test Eysencka itd.
Isabel Briggs MYERS (1897 - 1980)
Z zawodu nauczycielka. Na podstawie prac Junga, wspólnie ze swoją matką Katharine Cook Briggs opracowała Wyznacznik typów Myers - Briggs (MBTI), obecnie wyjątkowo popularny w USA (na jego podstawie stworzono także krótszy test Keirsey). Często jej teorię mylą z socjoniką, chociaż między nimi istnieje szereg istotnych różnic.
Antoni KĘPIŃSKI (1918 - 1972)
Polski psychiatra. W swojej pracy "Psychopatologia nerwic" wprowadził pojęcie "informacyjnego metabolizmu" (przemiany). Z jego punktu widzenia to pojęcie wyjaśnia prawidłowości stałych relacji między ludźmi. Później jego teoria " informacyjnego metabolizmu " była wykorzystana przez A. Augustę jako jedna z podstaw socjoniki, wraz z typologią Junga.
Ausra Augustinaviciute
Auszra AUGUSTA (ur. 4.04.1927)
Prawdziwe nazwisko: Augustinavicziute (Awgustynowicz).
Mieszka w Wilnie (Litwa). Jest twórcą socjoniki - teorii kontaktów interpersonalnych, rozumianych jako wymiana informacji i działalności między typami osobowości. Ekonomista i socjolog, w 1968 r. - dziekan wydziału Nauk o rodzinie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Wilnie, potem - wykładowca Uniwersytetu Polskiego w Wilnie.

Co jest socjonika?

Change language? - ¿Cambiar idioma? - Andere sprache? - Autre langue? - Ŝanĝi lingvon?

Stosunki między ludźmi można przewidywać. W ten sposób uważają zwolennicy socjoniki – nowej (z 1970 r.) teorii psychologicznej. Takie kontakty wytwarzają się pomiędzy 16 typami osowobości, do jednego z nich należysz również i Ty.

Typ osobowości (socjotyp) nigdy się nie zmienia. Typ psychologiczny jest czymś innym, aniżeli tylko  wynikiem wychowania, wpływu kulturowego, działalności zawodowej; jest on sposobem wymiany informacji i kontaktu ze środowiskiem. Każdy typ ma nie tylko silne, ale również i słabe cechy – człowiek musi płacić za udoskonalenie pewnych cech przez niedoskonałość innych. Niekiedy reprezentanci jednego typu wyglądają jak bliźniacy, chociaż nie są spokrewnieni. Oczywiście, socjotyp jest „zaprogramowany” genetyczne.

Zgodnie z socjoniką, stosunki zależą bardziej  od typów psychologicznych niż od wychowania. Niemniej jednak, w psychologii istnieją różne teorie stosunków międzyosobowych. Wielu psychologów sądzi, iż charakter nie ma wplywu na kontakty interpersonalne i wszystko zależy tylko od szczebla kulturalnego i społecznego, wychowania, zawodu itd. Jednakże również wśród tych, którzy uznają związek między charakterem ludzkim i stosunkami międzyludzkimi, widać różnorodność stanowisk. Już Sokrates miał trudności z odpowiedzią na pytanie, jaki przyjaciel jest lepszy – bardzo podobny, czy też odwrotnie - zupełnie inny?

Socjonika rozróżnia stosunki międzytypowe ze względu na ich komfortowość. Na przykład, stosunki dwoch typów identycznych nie zawsze są dobre. Choć przedstawiciele tych typów mogą porozumiewać się w pół słowa, to jednak posiadają oni te same słabe cechy, które utrudniają radzenie sobie z takimi samymi problemami. Tak więc takim parom w sytuacjach problematycznych nie wystarcza wzajemna pomoc. Z drugiej strony, stosunki dwoch typów całkiem odmiennych są nawet gorsze – mogą doprowadzać do ciągłych konfliktów. A więc gdzie jest złoty środek?

Jest nim komplementarność – stosunek obustronnego uzupełnienia psychologicznego. Socjonika dzieli 16 typów psychologicznych na 8 par komplementarnych, czyli uzupełniających się. Takie pary są najtrwalsze w relacjach o bliskim dystansie psychologicznym, na przykład w rodzinie.

Rambler's Top100