Medzitypove vzt'ahy: tabul'ka

Moj typ na zltom podklade,
typ mojho partnera je na modrom pozadi
ENTp ISFp ESFj INTj ENFj ISTj ESTp INFp ENTj ISFj ESFp INTp ESTj INFj ENFp ISTp
ENTp: Vynálezca I D A M O+ S+ Cp Is Q Cf Se C o s Cg Sd
ISFp: Sprostredkovatel' D I M A S+ O+ Is Cp Cf Q C Se s o Sd Cg
ESFj: Milovník života A M I D Cg Sd o s Se C Q Cf Cp Is O+ S+
INTj: Analytik M A D I Sd Cg s o C Se Cf Q Is Cp S+ O+
ENFj: Učitel' o s Cg Sd I D A M Cp Is O+ S+ Se C Q Cf
ISTj: Inšpektor s o Sd Cg D I M A Is Cp S+ O+ C Se Cf Q
ESTp: Vojvoda Cp Is O+ S+ A M I D o s Cg Sd Q Cf Se C
INFp: Lyrik Is Cp S+ O+ M A D I s o Sd Cg Cf Q C Se
ENTj: Podnikatel' Q Cf Se C Cp Is O+ S+ I D A M Cg Sd o s
ISFj: Ochranca Cf Q C Se Is Cp S+ O+ D I M A Sd Cg s o
ESFp: Politik Se C Q Cf o s Cg Sd A M I D O+ S+ Cp Is
INTp: Kritik C Se Cf Q s o Sd Cg M A D I S+ O+ Is Cp
ESTj: Správca O+ S+ Cp Is Se C Q Cf Cg Sd o s I D A M
INFj: Humanista S+ O+ Is Cp C Se Cf Q Sd Cg s o D I M A
ENFp: Psychológ Cg Sd o s Q Cf Se C O+ S+ Cp Is A M I D
ISTp: Majster Sd Cg s o Cf Q C Se S+ O+ Is Cp M A D I

Poznamka k tabul'ke

D – dualita (vzájomné doplňanie sa), A - aktivácia, I - identita, M - zrkadlo.

C - kontrast, Q - kváziidentita, Se - superego, Cf - konflikt.

Asymetrické vzt'ahy: O+ - objednávka (som objednávatel'), o - objednavka (som objednaný), S+ - preverenie (som kontrolór), s - preverenie (som preverovany).

Sd - polodualita (neúplné doplňanie sa), Is - prelud, Cg - príbuznost', Cp - "spolupráca".