Typene

Veilederen
(Hamlet)

Etisk-intuitiv
extravert

Humanisten

(Dostojevski)
Etisk-intuitiv
introvert
Psykologen
(Tom Sawyer)

Intuitiv-etisk
extravert
Lyrikeren
(Jesenin)

Intuitiv-etisk
introvert
Bonvivanten
(Hugo)

Etisk-sensorisk
extravert
Vokteren
(Dreiser)

Etisk-sensorisk
introvert
Politikeren
(Caesar)

Sensorisk-etisk
extravert
Fredsmekleren
(Dumas)

Sensorisk-etisk
introvert

Velkomne i Sosionikkens verdenen!

Ærade besøkere på Norske delen!

Dessverre er ennå ikke alle deler i vår hjemmesiden like ferdige; især ligger etter delene i språk av landene, i hvilke sosionikken er ennå ikke velkjent. Hvis De, etter at ha lest denne innledningen, vil få vite mer, så kan De enten skrive til hjemmesidens redaktørene, eller besøke delene i andre språk: russisk (den største delen), engelsk, esperanto, estisk, fransk, latvisk, litauisk, tysk, ukrainsk.

Typene

Forretningeren
(Jack London)

Logisk-intuitiv
extravert
Analytikeren
(Robespierre)
Logisk-intuitiv
introvert
Oppfinneren
(Don Quijotte)
Intuitiv-logisk
extravert
Kritikeren
(Balsac)
Intuitiv-logisk
introvert
Direktøren
(Sh. Holmes)
Logisk-sensorisk
extravert
Inspektøren
(Maksim Gorki)
Logisk-sensorisk
introvert
Marsjallen
(Žukov)

Sensorisk-logisk
extravert
Mesteren
(Jean Gabin)

Sensorisk-logisk
introvert